Lezingen en workshops

Met enige regelmaat verzorgen projectleden van de Kennisimpuls Bestuivers lezingen, trainingen en workshops verspreid over het land, om een bepaalde doelgroep nader te laten kennismaken met de diversiteit aan bestuivende insecten en hoe deze zo efficiënt en effectief mogelijk te behouden en bevorderen. 

Waar mogelijk wordt de slides van de presentaties en eventuele andere informatiebronnen op deze pagina gedeeld. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie, neem dan gerust contact op met de auteurs.

Landelijk: Informatie- en inspiratiebijeenkomst Unie van Waterschappen

2018-06-29 Dag UvW_Waterschap Rivierenland_Foto Fabrice Ottburg_kf.jpg

Op vrijdag 29 juni 2018 was Kennisimpuls Bestuivers te gast bij Waterschap Rivierenland te Tiel, waar zij voor de Unie van Waterschappen een informatiebijeenkomst verzorgden m.b.t. de Nationale Bijenstrategie. Rien Klippel van de Unie van Waterschappen leidde de dag in en een toelichting op de Nationale Bijenstrategie werd verzorgd door Wieke Tas van ministerie LNV. Op het eind gaf Flower Power dijkgraaf Peter Glas van waterschap De Dommel een inspirerend betoog. De tussenliggende presentaties werden verzorgd vanuit EIS Kenniscentrum Insecten en Wageningen Environmental Research en zijn gegeven door Theo Zeegers, Fabrice Ottburg, Joop Spijker en Sabine van Rooij.

Landelijk: Excursies "Nationale Bijenstrategie in de praktijk"

praktjikdag.jpg

Op 20 september 2018 vond de eerste ‘Praktijkdag’ plaats in het kader van de Nationale Bijenstrategie. Een jaarlijks terugkerende bijeenkomst met als doel om de ondertekenaars van de strategie elkaar en andere geïnteresseerden te laten inspireren, en nieuwe ondertekenaars een podium te bieden.

Deze eerste editie werd gehouden in de Betuwe, onder de noemer “De Betuwe fruitig onderweg naar een bijvriendelijk 2030". Voorafgaand aan het plenaire middagprogramma op het Betuws Wijndomein, konden de aanwezigen gedurende de ochtend deelnemen aan zes verschillende excursies verspreid over de Betuwe, waarin de mogelijkheden voor bijen op een specifiek terreintype werden verkend. Diverse experts betrokken bij de Kennisimpuls Bestuivers verzorgden een excursie. Arjen de Groot (WUR) liet zien welke kansen er liggen op een fruitteeltbedrijf, Menno Reemer (EIS) liet mensen kennismaken met de diversiteit aan bijen in de uiterwaarden bij Maurik, Fabrice Ottburg (WUR) verkende de mogelijkheden op het Lingezegenpark te Elst, en Koos Biesmeijer (Naturalis) liet met wijnmaker Diederik Beker zien hoe de bloemenrijkdom op een druiventeeltbedrijf niet alleen de bijen maar ook de wijnplanten gelukkig maakt.

Internationaal: Coalition of the Willing on Pollinators

promote_pollinators3.jpg

Tijdens de veertiende editie van de Conference of the Parties van de UN Conference on Biodiversity (CBD CoP14) in Sharm-El-Sheikh (Egypte) in november 2018, hebben drie nieuwe leden zich aangesloten bij de Coalition of the Willing on Pollinators. Het betreft naast Noorwegen en Estland ook de Europese commissie, uit naam van de Europese Unie. Tijdens de ondertekeningsbijeenkomst verzorgde Koos Biesmeijer (Naturalis) een inleiding over het belang van de Coalition of the Willing en de implementatie van het recente IPBES-rapport over het belang en behoud van bestuivers.
In het kader van de ondertekening vond tijdens CBD CoP14 tevens een workshop plaats waarin leden de van de coalitie en andere geinteresseerden hun ervaringen uitwisselden met activiteiten en actieplannen ter behoud van bestuivers. Ook hier was Koos Biesmeijer een van de sprekers. Onder de noemer “Science and data to underpin a pollinator strategy” liet hij zien hoe we in Nederland zijn gekomen tot een Nationale Bijenstrategie en welke rol data en kennis spelen bij het implementeren van deze strategie.

De aanwezigheid van Koos tijdens deze meeting werd mede mogelijk gemaakt via de Kennisimpuls Bestuivers.

Verslag van de workshop van de Coalition of the Willing op 18 november, inclusief een samenvatting en links naar alle slides van de verschillende presentaties.

Regionaal: Ruimte voor natuur in Haarlemmermeer

NMCX1.jpg
NMCX2.jpg

Haarlemmermeer is een gemeente waar, door wegen, gebouwen en vliegveld, de natuurlijke omgeving minder in het oog springt. Het Platform Groen Haarlemmermeer, geïnitieerd door NMCX Centrum voor Duurzaamheid, streeft naar behoud van dit groen en vermeerdering van groene oases in tuinen, parken, recreatiegebieden en langs akkerranden. Iedereen kan dus meewerken aan vergroting van de biodiversiteit van onze polder, gewoon door er meer oog voor te krijgen en daarna iets te doen.

Vanaf 2019 bundelt het platform haar krachten via de nieuwe campagne “Meer biodiversiteit, help jij een handje?”. Op 28 januari 2019 kwamen te Hoofdorp een flink aantal deelnemende organisaties en particulieren bijeen om inspiratie op te doen en samen nieuwe plannen te smeden. Vanuit de Kennisimpuls Bestuivers verzorgde Arjen de Groot (WUR) een inleidende presentatie, waarin hij liet zien dat het niet altijd moeilijk hoeft te zijn om je eigen omgeving meer geschikt te maken voor bijen en andere biodiversiteit, en dat je vaak op simpele wijze knelpunten kunt voorkomen. Vervolgens gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om nieuwe links te leggen en ideeën voor concrete activiteiten te verzamelen en aan elkaar te presenteren.


Onderwijs: De Groene KennisCarrousel

Groene KennisCarroussel Bijen Almelo_1.JPG
Groene KennisCarroussel Bijen Almelo_2.JPG

Met de Groene KennisCarrousel trekt het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) in 2019 langs vijf MBO-colleges, verspreid over het land, met als doel kennis uit te wisselen tussen werkveld, docenten en studenten, over uiteenlopende onderwerpen.

De aftrap vond plaats op 27 februari 2019, met het thema “Bijen en Biodiversiteit”. Verschillende experts deelden hun kennis met zo’n 130 aanwezigen, waaronder naast studenten en docenten van MBO en HBO ook vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en andere belangstellenden. Het programma bestond uit een aantal plenaire lezingen, gevolgd door een carroussel van workshops in drie rondes.

Vanuit de Kennisimpuls Bestuivers verzorgde Arjen de Groot (WUR) een inleidende lezing met een aantal algemene tips en trucs voor het behouden en bevorderen van een diverse mix van bestuivers. In een verdiepende workshop liet Fabrice Ottburg (WUR) een aantal praktijkvoorbeelden uit de Helpdesk de revue passeren, en besprak samen met de deelnemers welke kansen en knelpunten hier aan de orde waren en welke maatregelen het meest zinvol zouden kunnen zijn.

Een volledig overzicht, inclusief downloads, van alle presentaties en workshops gedurende deze bijeenkomst vindt u hier.

Foto’s: Fabrice Ottburg en Arjen de Groot.