Nieuws

Bijenlandschap Brabantse Wal wordt Bijenlandschap West-Brabant

Gepubliceerd op
5 september 2018

Op 27 juni is het netwerk bijenlandschap Brabantse Wal weer bij elkaar gekomen, hartelijk ontvangen door wethouder Rene Lazeroms van de bij-vriendelijke gemeente Rucphen.

Het netwerk is zo’n twee jaar geleden ontstaan en bestaat nu uit ca. 20 organisaties, uiteenlopend van gemeenten, organisaties als Leidingenstraat en bedrijven als de Suikerunie, en groeit nog steeds. Riny van Empel, de coördinator van dit netwerk, meldde dat er weer enkele nieuwe partners zijn aangehaakt: de gemeente Moerdijk, de Green Chemistry Campus, een stadsboerderij, gemeente Rucphen en Defensie (vliegbasis Woensdrecht). Door de aansluiting van nieuwe partners is de naam “Bijenlandschap Brabantse Wal” te beperkt geworden en dekt het niet meer de lading. Besloten is om verder te gaan onder de naam “Bijenlandschap West-Brabant”.

Tijdens de bijeenkomst bleek weer dat er veel animo is bij organisaties in het netwerk om een bijdrage te leveren aan een bij-vriendelijk landschap op de Brabantse Wal, en dat velen al in de praktijk begonnen zijn met het bij-vriendelijk inrichten of beheren van bermen, slootranden en terreinen. De behoefte is er nu om dit bij-vriendelijke beheer op te schalen, en ook voor lange termijn te borgen.

Vanuit de kennisimpuls gaf Sabine van Rooij een presentatie over de meerwaarde van het samenwerken in netwerken op landschapsniveau en de succesfactoren en knelpunten die daarvoor in kaart zijn gebracht. Door de deelnemers is er gebrainstormd over de manier waarop het netwerk dit het beste aan kan pakken. Ook is er nagedacht over de manier waarop de organisaties nu samenwerken en of dat beter of efficiënter kan. In ieder geval was iedereen het er over eens dat de organisaties het netwerk in wording waardevol vonden, om kennis en ervaring uit te wisselen en samen op te trekken. Een coördinator, de rol van Riny, blijkt hierbij onmisbaar. Afgesproken is om verder uit te werken hoe er een convenant kan worden gesloten, om verder te kunnen met het benodigde bestuurlijk draagvlak en het initiatief meer bekendheid te geven bij de burgers.

IMG_6619_PS.jpg

Foto's: Sabine van Rooij