Inspiratiebijeenkomt Bijenlandschap door gemeenten Oss en Bernheze

Nieuws

Inspiratiebijeenkomst Bijenlandschap door gemeenten Oss en Bernheze

Gepubliceerd op
16 januari 2018

Nuttige uitwisseling van kennis tussen natuurliefhebbers, gemeenteambtenaren uit diverse gemeenten, bestuurders en anderszins geïnteresseerden.

Op 15 januari werd in de raadzaal in Oss een Inspiratiebijeenkomst Bijenlandschap gehouden. De gemeenten Oss en Bernheze presenteerden hier een kansenkaart voor een bij-vriendelijk landschap in hun buitengebied en een actiekaart voor de Lithse Polder, een deel van het buitengebied van Oss waar de gemeente snel aan de slag wil. Deze kaarten zijn gemaakt door de  gemeenten in samenwerking met IVN Brabant, Wageningen Environmental Research en EIS Kenniscentrum Insecten met de inbrengen van vele regionale actoren in zogenaamde “bijentafels” en werd gefinancierd door de gemeenten en de provincie Noord-Brabant.

De bijeenkomst was goed bezocht, door een gevarieerd publiek van natuurliefhebbers, gemeenteambtenaren, ook van omliggende gemeenten, bestuurders en anderszins geïnteresseerden. Op de bijeenkomst werd veel informatie gedeeld over bijen en wat ze nodig hebben in het landschap en hoe de gemeenten Oss en Bernheze in de toekomst de diversiteit aan bestuivende insecten willen gaan vergroten.

Oss/Bernheze is één van de 4 regionetwerken die we volgen in de Kennisimpuls bestuivers. De regionetwerken “Sint Anthonis” en “Betuwe” waren ook vertegenwoordigd en deelden hun ervaring met het bevorderen van bestuivers op deze inspiratiebijeenkomst. Hiermee werd ook een begin gemaakt met het delen van ervaringen en kennis tussen regionetwerken, een van onze doelstellingen in de Kennisimpuls.

Foto: Sabine van Rooij