Nieuws

Internationale aandacht voor “Bijenlandschappen”

Gepubliceerd op
17 juli 2019

In Juli heeft Wageningen Environmental Research (WENR) een symposium georganiseerd over “Bee landscapes” op het wereldcongres van de Association of Landscape Ecology (IALE). Deze workshop gaf de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen met betrokkenen bij buitenlandse initiatieven voor het ontwikkelen van een “bijenlandschap”.

Tijdens het congres, dat van 1-5 juli plaatsvond in Milaan met als onderwerp “Nature and society facing the Antropocene” kwamen zo’n 1000 geïnteresseerden uit de hele wereld, waaronder naast wetenschappers ook medewerkers van overheden, uitvoerende organisaties en NGO’s, bij elkaar om te spreken over ecologische uitdagingen in landschappen die wereldwijd door menselijke invloeden sterk veranderen.

In de workshop Bijenlandschappen kwamen voorbeelden aan bod uit o.a. Spanje, Japan, Kenya en Nederland. Zo ontstond een constructieve discussie over verschillende benaderingen, modellen en adviezen voor de opbouw en het in stand houden van een bijenlandschap, en werd de intentie uitgesproken om met elkaar in contact te blijven om ervaringen, inzichten en methoden te delen. Sabine van Rooij (WENR) besprak aan de hand van Bijenlandschap “Groene Cirkel Wijk en Wouden” het concept van sociaal-ecologische netwerken: een samenhangend netwerk van bloemen en nestelplekken in het landschap komt alleen goed van de grond als het hand in hand gaat met een sociaal netwerk waarin zo veel mogelijk regionale stakeholders samenwerken. Nieke Knoben (Naturalis Biodiversity Center) ging verder in op de opbouw van zo’n sociaal netwerk, met als voorbeeld het project “Nederland Zoemt”. Joan Diaz Calafat (Wageningen University) ging dieper in op de samenhang van natuurlijke elementen in het landschap, aan de hand van eerste ervaringen uit het “Hommellandschap Geuldal”. Verder sprak onder andere Carlo Rega van het Joint Research Center (JRC) van de EU over manieren om leefgebieden van wilde bijen en de beschikbaarheid van bestuivingsdiensten op Europees niveau in kaart te brengen.