Nieuws

Minister Carola Schouten op bezoek op het fruitteeltbedrijf

Gepubliceerd op
1 juni 2018

Op 28 mei legde minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Carola Schouten, een werkbezoek af in het teken van duurzame gewasbescherming.

Zij kreeg een rondleiding op het fruitbedrijf van de Maatschap Verstegen in Opijnen. Op dit bedrijf ligt een van de Pilots gericht op Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming.

Tijdens deze bijeenkomst was er ook gelegenheid om de Kennisimpulsen Groene Gewasbescherming en Bestuivers te presenteren. Willem Jan de Kogel vertelde de minister over de doelstellingen van het programma: enerzijds het ontwerpen van teeltsystemen met een sterk verminderde afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen waarbij geen risicovolle middelen meer gebruikt worden, anderzijds het ontwikkelen en delen van kennis gericht op het bevorderen van bestuivers. Hij benadrukte daarbij dat er een sterke interactie is tussen beide onderwerpen, immers maatregelen in het kader van gewasbescherming kunnen effecten hebben op bestuivers maar andersom kunnen maatregelen ter bevordering van bestuivers hun effect hebben op de gewasbescherming.

Foto: Minister Carola Schouten neemt een flyer over de Kennisimpulsen Groene Gewasbescherming en Bestuivers in ontvangst. Bron foto: NFO.