Nieuws

Nationale Bijenstrategie ondertekend

Gepubliceerd op
23 januari 2018

Op 22 januari jl. hebben 43 partijen, waaronder Wageningen University & Research, hun handtekening gezet onder een plan om de populaties bestuivers in Nederland te bevorderen. Dit deden zij in aanwezigheid van minister Carola Schouten.

De Nationale Bijenstrategie richt zich op alle bestuivers, in het bijzonder de vele wilde bijen en zweefvliegen. Met deze nieuwe strategie willen de ondertekenaars tot een alomvattende aanpak komen om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden. Belangrijk is daarbij aandacht voor leefgebied: wilde bijen en zweefvliegen hebben twee dingen nodig: nestelgelegenheid en voldoende voedselaanbod, zeg maar: bed & breakfast for bees. In de vele initiatieven waaraan wordt gewerkt en in deze strategie zijn drie kernthema’s vastgesteld, namelijk 1) het bevorderen van de biodiversiteit, 2) het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur en 3) het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren.

Het ministerie van LNV investeert via Kennisimpuls Bestuivers in de kennisbehoefte rondom bestuiving. Hoofdoel is om via het ontwikkelen en delen van kennis (potentiele) initiatiefnemers van maatregelen ter bevordering van bestuivers te ondersteunen. Tijdens de lancering van de Nationale Bijenstrategie verzorgden projectleden van de Kennisimpuls o.a. meerdere presentaties, workshops en een stand op de informatiemarkt.

Klik hier voor het rapport Nationale Bijenstrategie-Bed & Breakfast for Bees

Tijdens de lancering van de Nationale Bijenstrategie verzorgden projectleden van de Kennisimpuls o.a. meerdere presentaties, workshops en een stand op de informatiemarkt.

Foto's: Fabrice Ottburg