Nieuws

Vele partijen ondertekenen Convenant Bijenlandschap West Brabant èn de Nationale Bijenstrategie

Gepubliceerd op
13 december 2018

Op 13 december 2018 hebben in totaal 19 partijen uit de regio West Brabant het Convenant Bijenlandschap West Brabant ondertekend.

Het betreft een breed scala aan organisaties: ANV Brabantse Wal, ANV tussen Baronie en Markiezaat, Bijenhoudersvereniging De Wal van Brabant, Bijengilde Etten Leur e.o, Brabants Landschap , Waterbedrijf Evides, Food4bees, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Moerdijk, Gemeente Halderberge, Gemeente Roosendaal, Gemeente Rucphen, Gemeente Woensdrecht, LSNed, Natuurmonumenten, Natuurpodium Brabantse Wal, Suiker Unie, Waterschap Brabantse Delta en Fruitport West-Brabant. Gezamenlijk spraken zij af zich actief in te zetten om het leefgebied van bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers te verbeteren.

Bijenlandschap West-Brabant is een open netwerk waarbij iedereen die iets wil doen voor bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers  kan aansluiten. Met elkaar werken de partners aan een landschapsnetwerk voor bestuivende insecten. Op die manier kunnen ze de noodzakelijke kennis vergaren en uitwisselen en kunnen grotere projecten worden aangepakt die op elkaar aansluiten, met een beter resultaat voor de bijen en andere bestuivers als gevolg.

Bijenlandschap West Brabant wordt met wetenschappelijk onderzoek ondersteund door Wageningen Environmental Research. Het Bijenlandschap draait daartoe mee als één van de regionale praktijknetwerken binnen de Kennisimpuls Bestuivers.

Tijdens dezelfde bijeenkomst werd door 13 partijen tevens de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Elk van deze partijen draagt een eigen initiatief aan, dat past binnen het Bijenlandschap.

West Brabant 2.JPG