Nieuws

Update Groene gewasbescherming teeltsystemen

Gepubliceerd op
4 september 2019

In de Kennisimpuls Groene gewasbescherming die gericht is op het versnellen van de verduurzaming van gewasbescherming, wordt niet stil gezeten. Bij diverse gewassen zijn updates te vinden van de progressie van dit jaar.

Vitale lelieteelt

Op Vitale lelieteelt: naar een éénrichtingsysteem zijn de ingezette proeven 2019 te vinden.

Beschermde appelteelt

Op Beschermde appelteelt staat een update over cabrio-kap in aanbouw.