Nieuws

De Theory of Change voor de Nationale Bijenstrategie is klaar

Gepubliceerd op
13 januari 2021

In januari 2018 startte de Nationale Bijenstrategie. Maar wat is nodig om de daarin gestelde doelen te halen? Welke partijen moeten meedoen, welke acties moeten zij uitvoeren, en hoe werken die acties samen om het einddoel te bereiken. De nieuwe Theory of Change van de Bijenstrategie geeft daar meer zicht op.

Een gezamenlijk doel voor ogen

De Nationale Bijenstrategie moet zorgen voor meer bijen en andere bestuivers in ons landschap en de door hun geleverde bestuivingsdiensten veiligstellen. Nu en in de toekomst. Veel maatschappelijke partijen en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten, zetten hun handtekening onder de strategie. Alle partners startten daarna projecten voor meer bestuivers.

Aanvullende actie nodig

Veel maatschappelijke partijen en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten, zetten hun handtekening onder de strategie. Alle partners startten daarna projecten voor meer bijen en andere bestuivers. LNV wilde graag weten of we hiermee de doelen uit de strategie gingen halen. Daarom gaf ze in 2018 Naturalis Biodiversity Center opdracht dit te onderzoeken. Uit het onderzoek van Naturalis bleek dat de bestaande initiatieven van de partners nog niet genoeg zijn. Er is meer nodig om de doelen te halen. Daarom besloot het ministerie van LNV een Theory of Change (ToC) uit te voeren. Dit geeft inzicht in wat er moet gebeuren om de doelen wel te halen.

De Theory of Change in woord en beeld

Meer informatie over de Theory of Change is beschikbaar via de webpagina van de Bijenstrategie. Daar vind je de ToC als diagram en als uitgeschreven verhaal. Het diagram is ook weergegeven in een (zie onder). In het interview met Marten Schoonman lees je meer over het doel, de methode en de ontwikkeling van de ToC.

Waar bevind jij je in de Theory of Change?

De ToC geeft de stappen weer die nodig zijn om ons einddoel te halen. Neem zelf een kijkje in de diagram om na te gaan hoe jouw werkzaamheden hieraan kunnen bijdragen en meld je aan als ambassaseur op dit onderwerp.

Nationale Bijenstrategie- Tekening Theory of Change.png