Groene gewasbescherming

Kennisimpuls Groene gewasbescherming is gericht op het versnellen van de verduurzaming van gewasbescherming. Het project zal leiden tot toepasbare innovatieve duurzame teeltsystemen die alle mogelijkheden voor verduurzaming benutten, van innovatieve technieken tot gebruik van de natuur. De teeltsystemen moeten de marktpositie van Nederlandse telers verder kunnen versterken.
 
De nieuwe teeltsystemen worden de komende jaren uitgewerkt voor appel, aardbei, lelie en de akkerbouwgewasrotatie. De onderzoekers denken en werken daarvoor samen met een unieke mix van keten-, sector-, markt- en kennispartijen en maatschappelijke organisaties.

Lees meer over het onderzoek in de media