Crossmodule BO Groene Gewasbescherming en BO Bestuivers

Crossmodule BO Groene Gewasbescherming en BO Bestuivers

De Kennisimpuls Groene gewasbescherming is gericht op het versnellen van de verduurzaming van gewasbescherming, terwijl de Kennisimpuls Bestuivers kennis genereert en deelt voor het behouden en bevorderen van (wilde) bestuivers in Nederland. Het is van het grootste belang deze twee kennisimpulsen niet los van elkaar te zien. Immers, bestuivers-bevorderende maatregelen kunnen van grote invloed zijn op de verduurzaming van de gewasbescherming en vice-versa.

Binnen de Kennisimpuls Groene Gewasbescherming is module 6 opgenomen om de interactie tussen de twee kennisimpulsen vorm te geven. De module richt zich specifiek op de mogelijke effecten van bestuivers-bevorderende maatregelen op de effectiviteit van maatregelen ter verduurzaming van de gewasbescherming (NB: de Kennisimpuls Bestuivers bevat een vergelijkbare module, die zich richt op het effect van maatregelen ter verduurzaming van de gewasbescherming op de effectiviteit van bestuivers-bevorderende maatregelen). 

Binnen module 6 worden de volgende onderdelen uitgevoerd:

1. Het uitvoeren van een literatuurstudie naar gerapporteerde positieve en negatieve effecten van bestuiver-bevorderende maatregelen (zoals b.v. een aangepaste landschapsinrichting, aanleg van bloeiende akkerranden, intercropping en agroforestry) op het beschermen van de gewassen tegen ziekten en plagen

2. Het uitvoeren van experimenteel onderzoek naar waardplanten voor ziekten en plagen binnen bijvoorbeeld bloeiende akkerranden

3. Het onderhouden van communicatie tussen de onderzoekers binnen de twee kennisimpulsen