Nieuws

Rapport: Haalbaarheid van context-afhankelijke richtlijnen ter preventie van concurrentie tussen wilde en gehouden bijensoorten op basis van risicoschattingen

Gepubliceerd op
6 september 2022

In Nederland zien we dat honingbijen steeds vaker geweerd worden uit beschermde (natuur)gebieden. Het argument hierbij is veelal dat er concurrentie voor voedselbronnen optreedt tussen honingbijen en wilde bijen.

In Nederland zien we dat honingbijen steeds vaker geweerd worden uit beschermde (natuur)gebieden. Het argument hierbij is veelal dat er concurrentie voor voedselbronnen optreedt tussen honingbijen en wilde bijen.

De aanname is dat de wilde bij in deze concurrentiestrijd negatief beïnvloed wordt en daarom concurrentie voorkomen moet worden. Echter deze interactie is doorgaans gecompliceerder dan concurrentie op voedselbronnen alleen. Wat het uiteindelijke gevolg van de interactie is, is in belangrijke mate afhankelijk van het landschap waarin deze optreedt.

De rapportage 'Haalbaarheid van context-afhankelijke richtlijnen ter preventie van concurrentie tussen wilde en gehouden bijensoorten op basis van risicoschattingen' is opgesteld als onderdeel van onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers. Het betreft een compilatie van wetenschappelijke bevindingen, verzameld en geïntegreerd door Wageningen Environmental Research, op basis van zowel literatuuronderzoek als diverse brainstormsessies met onderzoekers van andere wetenschappelijke instituten die zich bezighouden met bestuivende insecten en die tevens deelnemen in de Kennisimpuls Bestuivers: Wageningen Universiteit, Bijen@WUR, Naturalis Biodiversity Center en EIS Kenniscentrum Insecten.