Nieuws

Kickoff bijenlandschap in Eefde

Gepubliceerd op
3 april 2023

De dorpsraad Eefde nam in 2021 het initiatief om een werkgroep biodiversiteit in het leven te roepen. De werkgroep bestaat uit inwoners van Eefde, die zich willen inzetten voor het stimuleren van activiteiten en acties om de biodiversiteit in Eefde op peil te houden of te verbeteren.

Met het verbeteren van biodiversiteit wordt verstaan het vergroten van de verscheidenheid van planten en dieren, en hun onderlinge relatie. Het initiatief van de dorpsraad past binnen het biodiversiteitsplan van de gemeente “Lochem Natuurlijk, Kansen benutten voor biodiversiteit”. De werkgroep bestaat uit negen personen die elkaar maandelijks treffen om plannen te maken en uit te voeren.

In het concept bijenlandschap ziet de werkgroep een mooie kapstok voor diverse initiatieven. Het concept geeft richting aan het groenbeheer door het te koppelen aan een groep dieren waarvan breed bekend is dat het slecht met ze gaat, zoals wilde bijen en andere insecten. Naast zorgen voor meer inheemse bloemen, gaat het echter ook om het realiseren van voortplantingslocaties (ruimte voor dood hout, open zand etc.) en plekken voor overwintering (ruigtes). Door het belang van het creëren van een netwerk van leefgebieden voor bijen stuur je ook op ruimtelijke samenhang. Zo sluit de werkgroep ook aan bij bestaande acties, zoals het bijenlint van agrariërs en een bloemweide van een groep bewoners. De werkgroep vindt het een communicatief sterk concept dat tot de verbeelding spreekt. Het laat veel ruimte laat voor lokale invulling en mensen kunnen er al snel een bijdrage aanleveren.

Op verzoek van de werkgroep biodiversiteit heeft Fabrice Ottburg van Wageningen Environmental Research op vrijdag 31 maart 2023 een lezing gegeven over bijenlandschap, die werd bijgewoond door een enthousiaste groep van 44 personen. Hiermee is de aftrap gegeven voor het realiseren van bijenlandschap in Eefde.

Downloads