Verdichting ondergrond

verdichting-ondergrond_530x357.jpg

Wetenschappelijke publicaties

Rapporten

 • Ir. G. Bakker, Ir. P.E. Dik, Ir. J.J.H. van den Akker, Ing. D.J.M. van Balen, 2021. Verdichting Ondergrond Beter Bodembeheer. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 3109. 88 blz.; 22 fig.; 27 tab.; 17 ref. https://edepot.wur.nl/552667
 • Vermeulen, G.D., Verwijs, B.R., Akker, J.J.H. van den, 2013. Vergelijking van de bodembelasting bij agrarisch veldwerk in 1980 en 2010. Wageningen, Plant Research International, Rapport 501, 38 p http://edepot.wur.nl/258660
 • Akker, J.J.H. van den, F. de Vries, G.D. Vermeulen, M.J.D. Hack-ten Broeke en T. Schouten, 2012. Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied in kaart. Wageningen, Alterra, Alterra-Rapport 2409. 80 blz. http://edepot.wur.nl/251636

Vakbladartikelen/webberichten

Presentaties/worshops

 • 11 februari, Jan van den Akker, Bert Vermeulen, Ben Verwijs, Willy de Groot, Matheijs Pleijter, Derk van Balen. ‘Ondergrondverdichting voorkomen en verhelpen’ CSE Living Soils, NIOO, Wageningen
 • 10 mei, Jan van den Akker, ‘Ondergrondverdichting’, Aeres, Dronten
 • 3 oktober, Jan van den Akker, Joachim Deru, Nick van Eekeren, Maaike van Agtmaal, Gert-Jan Noij, ‘Sorghum als wisselgewas met Mais’, Bewuste Bodem, KWR, Nieuwegein
 • 22 november, Jan van den Akker, college ‘Bodemverdichting’, WU, Wageningen
 • 18 september. Deelname promotiecommissie Loraine ten Damme: Revealing the key processes of soil structure deformation after traffic. half-time examination, 18 september 2019, Arhus University, Denemarken
 • 18 oktober. Deelname promotiecommissie Jan de Pue: Advances in modelling vehicle-induced stress transmission in relation to soil compaction, promotie 18 oktober, 2019, Gent, Belgie
 • Bodemstructuur en verdichting, Presentatie Nationale Bodemtop 11-9-2019, Derk van Balen, WUR Open Teelten
 • J. van den Akker, 2017. Ondergrondverdichting doorgrond: kosten en baten, wat doet klimaatverandering, oorzaak droogte en natschade. Inspiratiemiddag Bodem, met themasessies rond het thema “De bodem is de basis”, CUMELA Nederland 28-3-2017, Harderwijk. https://www.cumela.nl/agrarisch-loonwerk-bodemgebruik-bodemgebruik/kom-naar-de-inspiratiemiddag-bodem
 • J.J.H. van den Akker et al., 2017. Bodemverdichting, een sluipend probleem. Themadag 6 april 2017, Beter Bodembeheer - de diepte in! http://edepot.wur.nl/413366
 • J.J.H. van den Akker, 30 januari 2017. Presentatie ‘Bodemverdichting en Niet Kerende Grondbewerking’, VVB Texel, Den Burg (Texel)
 • J.J.H. van den Akker, 14 april 2017. Presentatie ‘Ondergrondverdichting’ en discussie met studenten Aeres Hogeschool Dronten op 14 april 2017 bij Zuidberg (rupsfabrikant) in Ens
 • J.J.H. van den Akker, 18 mei 2017. Introductie sorghumproef in het kader van opening Proeflocatie AgroAs De Peel te Landerd
 • J.J.H. van den Akker, 1 december 2017. College ‘Soil Compaction’, Lecture 6 SLM20306: Land and Water Engineering 2017, Wageningen University, Wageningen.

Video