Beschermde appelteelt

Voor het gewas appel ontwikkelen we een nieuw teeltsysteem dat gebaseerd is op een systeemaanpak met combinatie van natuurlijke bestrijding en fysieke bescherming of vangmethoden. Dit nieuwe teeltsysteem noemen we “beschermde appelteelt”. De fysieke oplossingsrichting is volledig nieuw en opent voor de fruitteelt een nieuw perspectief op bijna chemie-loze gewasbescherming. De natuurlijke bestrijding, oftewel de bestrijding door van nature aanwezige organismen, wordt verder ontwikkeld binnen het kader van dit nieuwe teeltsysteem.

cabrio-kap

De belangrijkste fysieke maatregel is het droog houden van het gewas met een zogenaamde “cabrio-kap”. Hierdoor kunnen de meeste schimmelziekten niet ontstaan en is geen verdere gewasbescherming tegen deze ziekten nodig. De cabrio-kap sluit alleen als het regent. Door daarnaast warmte vast te houden via het ’s nachts sluiten van de cabrio-kap, wordt tevens de dauwnatperiode verkort. De cabrio-kap staat echter het merendeel van de tijd open waardoor de uitwisseling van natuurlijke vijanden en bestuivers met de omgeving weinig wordt beïnvloed. We vullen de natuurlijke plaagbestrijding voor twee plagen aan met fysieke vangmethoden in de boomgaard. Voor een derde plaag in boomgaarden in akkerbouwgebieden schermen we de boomgaard voor enkele weken in de zomer af met een soort windscherm.

Onderzoeken en testen

We onderzoeken en testen het nieuwe teeltsysteem op de WUR-proeflocatie Randwijk. Het testperceel wordt tevens vergeleken met een daarnaast gelegen referentieperceel. Op een aantal gangbare en biologische fruitbedrijven doen we voor een beperkt aantal ziekten en plagen deelonderzoek om de individuele fysieke beschermingsmethoden binnen de systeemaanpak te verbeteren.

Voor economie, afzet en ruimtelijke ordening is eveneens veel aandacht. Afhankelijk van het belang kunnen deze aspecten de teeltsysteemontwikkeling mede bepalen.

Foto:  Selectief wegvangen van de appelzaagwesp

appelzaagwespvallen in de periode voorafgaand aan de bloei.jpg