Helpdesk Bijenlandschap - Adviezen

Klik hieronder op de Adviezen per jaar om de lijsten uit te klappen. Wilt u ook een advies over welke maatregelen u kunt nemen voor bijen op uw terrein? Vul dan het aanvraagformulier in op de Helpdesk Bijenlandschap pagina.

Adviezen 2021

B&B en natuurvriendelijke oevers voor wilde bijen bij AkzoNobel in Sassenheim

2022-6 AkzoNobel Sassenheim_Foto Fabrice Ottburg (92).JPG

Op het bedrijven terrein van AkzoNobel in Sassenheim is men bezig met vergroening en bevorderen van de biodiversiteit. Zo ook voor wilde bijen. Het greenteam heeft de helpdesk gevraagd wat zij voor wilde bijen kunnen doen.

Download


Bijvriendelijke zorginstellingen Maronia, Bloemswaard en Parkwijk in Hillegom

2021-5 Zorginstellingen Hillegom 1 Maronia_Foto Fabrice Ottburg (24).JPG

Zijn er mogelijke heden om samen met de oudere bewoners van de zorginstellingen Maronia, Bloemswaard en Parkwijk meer te doen voor wilde bijen en bijenlandschap in combinatie met gezamenlijke activiteiten.

Download


Bijvriendelijke zorginstelling Berkhout Marente in Lisse

2021-4 Zorginstellingen Lisse Berkhout_Foto Fabrice Ottburg (42).JPG

Wat kunnen de bewoners samen met de werknemers, vrijwilligers en bezoekers van zorginstelling Berkhout in Lisse zelf nog ter hand nemen om wilde bijen en bijenlandschap te bevorderen.

Download


De reeds bijvriendelijke natuurtuin Zoetermeer

2021-3 Natuurtuin Zoetermeer_Foto Fabrice Ottburg (20).JPG

Hoe kan de natuurtuin Zoetermeer in het Westerpark verder worden geoptimaliseerd voor wilde bijen?

Download


Op naar een bijvriendelijke milieustraat in Wassenaar

2021-2 Avalex milieustraat Wassenaar_Foto Fabrice Ottburg (30).JPG

Avalex milieustraat in Wassenaar wil zich inzetten voor wilde bijen. Is dit mogelijk en zo ja, hoe dan?

Download


Bijvriendelijk parkeren BIJ Natuurpark Archeon

2021-1 Parkeerplaats Archeon_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Bijenwerkgroep Groene Cirkel Archeon heeft de helpdesk gevraagd hoe het nieuwe parkeerterrein van Archeon wilde bijvriendelijk kan worden ingericht.

Download

Adviezen 2020

Groene Connectie en Dakpark Rotterdam

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Tijdens het veldbezoek van 5 november 2020 voor de Kennisimpuls bestuivers helpdesk aanvraag de ‘Groene Connectie in Rotterdam’ en Groene Cirkels bijenhelpdesk aanvraag ‘Dakpark Rotterdam’ zijn video opnames gemaakt. Deze video opname is vertoond op 2 december 2020 tijdens de webinar ‘Rotterdam start bijenlandschap'.


Hole in one voor wilde bijen op Golfbaan Kralingen

2020-3 Golbaan Kralingen Rotterdam_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Midden in Rotterdam in het Kralingse Bos ligt Golfbaan Kralingen. Met welke ecologische maatregelen kan de golfbaan aantrekkelijker worden gemaakt voor wilde bijen?

Download


Natuureiland Alphen a/d Rijn, moet hier nog wel iets gebeuren voor wilde bijen?

2020-2 Natuureiland  Alphen ad Rijn_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Natuureiland Alphen a/d Rijn, ook wel paddeneiland genoemd is een voormalig gronddepot in de wijk Kerk&Zanen in de gemeente Alphen a/d Rijn. Hoe geschikt is dit natuureiland voor wilde bijen?

Download


Dakpark Rotterdam, een paradijs voor wilde bijen

2020-1 Dakpark Rotterdam_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Op negen meter hoogte en met een lengte van zo’n 1.200 meter, is Dakpark Rotterdam één van de grootste dakparken van Europa. Hoe wilde bij vriendelijk is dit Dakpark en waar liggen mogelijke verbeterkansen.

Download

Adviezen 2019

Potentiele Herenboerderij Leimuiden, een plek voor wilde bijen?

2019-10 Potentiele Herenboerderij Leimuiden_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Stichting Herenboeren Groene Hart is bezig met het realiseren van de eerste Herenboerderij in het Groene Hart. Beoogde locatie hiervoor is Hoeve Rundervreugde in Leimuiden. Naast het produceren van gewassen en vlees voor consumptie heeft de stichting ook oog voor de inheemse flora en fauna en wil weten hoe wilde bijen een plek kunnen krijgen op de hoeve.


Huisvesting voor wilde bijen in de woonwijk Hafakker

2019-9 Hafakker bloeit_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Binnen de woonwijk Hafakker, een open woonwijk waarin een mix van mensen wonen met een beperking en mensen zonder een beperking, wil men wilde bijen bevorderen en ondersteunen.


Wilde bijen op kano peddels

2019-8 Kano vereniging Leiderdorp_Foto Fabrice Ottburg.JPG

LKV Rijnland aan de Munnikenplas in Leiderdorp wil weten hoe hun watersport terrein zo optimaal mogelijk is in te richten en te beheren om bij te dragen aan een vlinder- en bijvriendelijk landschap.


Kansen voor wilde bijen in vogelparadijs Avifauna

2019-7 AVIFAUNA_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn wil met een diversiteit aan perken met inheemse beplanting en cultivars weten hoe zij een bijdragen kunnen leveren aan wilde bijen binnen het park.


Matilo: oud-Romeinse bijenhotspot in Leiden

2019-6 Matilo Park Leiden_Foto Fabrice Ottburg (16).JPG

De huidige hoge aarden wallen die symbool staan voor het Romeinse castellum Matilo in Leiden vormen voor wilde bijen een bijzonder leefgebied, maar hoe behoudt men dat?


De bijvriendelijke geluidswal bij Farm Frites

2019-5 Bijvriendelijke geluidswal Farm Frites_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Farm Frites in Oudenhoorn is bezig met de aanleg van een natuurvriendelijke geluidswal. Hoe kan deze bijvriendelijk worden ingericht en een bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit op het fabrieksterrein?


4000 m2 dijkvak voor wilde bijen

2019-4 Toekomstige bijendijk 4000m2_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Maatschap JVB van der Krogt in Leidschendam wil 4000 m2 dijkperceel omvormen naar bijenlandschap. Welke mogelijkheden zijn er voor inrichting en beheer en in hoeverre draagt dit bij aan het bijenlandschap in Zuid-Holland.


Natuurspeeltuin Voorschoten als speelplek voor wilde bijen

2019-03 Natuurspeeltuin Voorschoten_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Stichting Natuurspeeltuin Voorschoten heeft als doel om kinderen op spelenderwijs in contact te laten komen met dieren en planten en bewust te laten worden van hun natuurlijke omgeving. Hiervoor wil de stichting de Natuurspeeltuin ook wilde bijvriendelijk maken.


Welke kansen zijn er voor wilde bijen in het Plassengebied Reeuwijk e.o.?

2019-02 V.l.n.r. Marjolein John Ingrid Martijn en Peter_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Welke mogelijkheden er zijn om wilde bijen in het Reeuwijkse Plassengebied en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te ondersteunen?


Bollenpolder van de toekomst, wat kun je doen voor wilde bijen?

2019-01 Bollenvelden Zuid-Holland_Foto Fabrice Ottburg.JPG

De Hogeveense Polder bij Noordwijkerhout is aangewezen als voorbeeldpolder voor bollenteelt in een landschap van de toekomst. Vanuit ANV Geestgrond en Groene Cirkel Bijenlandschap vraagt men zich af welke maatregelen kunnen worden genomen voor wilde bijen?

Adviezen 2018

Van transferium Alphen a/d Rijn tot aan Rotterdam: wat te doen voor wilde bijen in de Groene Corridor langs de Gouwe

2018-10b De Gouwe_Foto Fabrice Ottburg.JPG

In dit tweede deel van een tweeluik wordt advies gegeven voor de provincie Zuid-Holland welke maatregelen zij kunnen nemen voor wilde bijen in de Groene Corridor langs De Gouwe van Alphen a/d Rijn tot in Rotterdam.


Nestelgelegenheid voor wilde bijen langs de Gouwe binnen de Groene Corridor

2018-10a Schets_bijenhotel_rayon_katwijk-kf.jpg

Provincie Zuid-Holland heeft de wens om ondergrondse-bijenhotels te realiseren langs een deel van de Gouwe in de Groene Corridor. Waar dienen zij rekening mee te houden?


Adviezen voor een bijenrijker Vak 1 van de Elfenbaan

2018-9 Elfenbaan Vak 1_Foto Fabrice Ottburg.JPG

De Elfenbaan is groenstrook gelegen tussen Rijksweg N11 en de spoorlijn tussen Leiden en Bodegraven. Binnen Vak 1 van de Elfenbaan willen gemeente Zoeterwoude, Rijkswaterstaat en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap het terrein bijvriendelijk inrichten en beheren.


Hoe kunnen zonneweides op voormalige vuilstortlocaties worden ingericht voor wilde bijen?

2018-8 Overleg zonneweides op locatie_Foto Fabrice Ottburg.JPG

HLT Samen (Hillegom Lisse Teylingen) en gemeente Noordwijk willen graag advies hoe bij de realisatie van twee zonneweides op voormalige stortlocaties zij rekening kunnen houden met wilde bijen.


Wilde bijen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland

2018-7 Duurzame KM_Foto Fabrice Ottburg (81).JPG

Rondom NS-station Leiden Centraal en de Schipholweg wil men deze omgeving in 2025 getransformeerd hebben tot de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Vanuit deze doelstelling is er ook aandacht voor wilde bijen en wil men graag weten welke maatregelen er genomen kunnen worden om de wilde bijenfauna in het gebied te stimuleren.


Gemeente Lansingerland zet zich in voor wilde bijen.

2018-6 Annie M.G. Schmidtpark gem. Lansingerland_Fabrice Ottburg.JPG

De gemeente Lansingerland heeft een landschapsanalyse laten uitvoeren om het bijenlandschap binnen de gemeente in kaart te laten brengen. In aanvulling hierop zijn een vijftal locaties in het veld bezocht en is specifiek gekeken welke bijdragen in de praktijk nog kunnen worden geleverd om het bijenlandschap verder te versterken.


Toekomstige groendaken op Leidse bioscopen voor wilde bijen.

2018-5 Trianon theater Leiden_Fabrice Ottburg.JPG

Bioscopen Leiden beheren meerdere bioscopen waarvan twee op handen zijnde nieuwbouwlocaties. Zij willen graag weten of er mogelijkheden zijn om de bestaande en nieuwe daken van de bioscopen in te zetten voor wilde bijen. En voor toekomstige nieuwbouwlocatie Het Nieuwe Kijkhuis staat een verticale groene wand voor wilde bijen op het verlanglijstje.


Naar een bijvriendelijk molenbiotoop rondom de Vrouwgeestmolen in Alphen a/d Rijn.

2018-4 De Vrouwgeestmolen in Alphen ad Rijn_Fabrice Ottburg.JPG

Molenaar Hans Vrolijk wil zijn molenbiotoop rondom de Vrouwgeestmolen in Alphen a/d Rijn graag verrijken met bijenlandschap. Samen met het Erfgoedhuis Zuid-Holland wil hij graag weten waar hij rekening mee dient te houden en hopen zij andere molenaars in Zuid-Holland te inspireren.


Welke bij-vriendelijke inrichting en beheer is mogelijk bij de herontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder?

2018-3 Herontwikkeling de Nieuwe Driemanspolder_Fabrice Ottburg.JPG

Tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg ontstaat in 2020 de Nieuwe Driemanspolder, een nieuw natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. Gemeente Zoetermeer en Hoogheemraadschap van Rijnland vragen zich af welke mogelijkheden er zijn voor inrichting en beheer voor wilde bijen.


Omvorming van kwekerij en weiland naar 6 hectare nieuw bijenlandschap in de gemeente Wassenaar?

Kwekerij
Kwekerij

Griffioen Wassenaar BV in Wassenaar is voornemens 6 ha kruidenrijk grasland te realiseren voor wilde bijen en dit te laten aansluiten op het bijenlint zoals dit in het eerdere uitgebrachte advies “Fiets- en bijenlint Duin, Horst&Weide” is verwoord.


RijnlandRoute voor wilde bijen. Wat zijn de mogelijkheden?

Bord Rijnlandroute
Bord Rijnlandroute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden om de doorstroming in de regio Holland Rijnland te bevorderen. De Provincie Zuid-Holland wil graag weten of de RijnlandRoute een bijdrage kan leveren aan het bijennetwerk in de regio.

Adviezen 2017

Combineren van fietsroutes en bijenlinten

Duin Horst Weide
Duin Horst Weide

Zijn fietsroutes en bijenlinten te combineren? Deze vraag stelde Dunea Duin & Water en de gemeente Zoetermeer zich af. Zij hebben een ecologische verbindingszone in de vorm van een bijenlint vanuit centrum Zoetermeer naar de Noordzeekust voor ogen.


Handhaven van bloemrijke bermen in gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer vraagt zich af hoe zij de bermen en hooilandjes weer meer bloemrijk kunnen krijgen en daarmee wilde bijen bedienen.


Bijvriendelijke voorbeeldtuin hoveniersbedrijf Rens de Rooij

Bijvriendelijke voorbeeldtuin
Bijvriendelijke voorbeeldtuin

Hoveniersbedrijf Rens de Rooij zet zich al jaren in om biodiversiteit in tuinen te versterken.

Hij wilde weten of hij op de goede weg was en hoe zij de voorbeeldtuin voor wilde bijen kunnen verbeteren?


De bijvriendelijke tuin van familie De Boer

De tuin van familie De Boer
De tuin van familie De Boer

Als beginnend imker vroeg mevrouw De Boer zich af wat zij in haar tuin kan doen voor wilde bijen en of dit ook samen gaat met honingbijen?

Het uitgebrachte advies gaat op deze vragen in.


Bijvriendelijke bedrijfsterrein firma TIB De Boer

TIB De Boer Installatiebedrijf
TIB De Boer Installatiebedrijf

Welke maatregelen kun je als ondernemer nemen voor wilde bijen op jouw bedrijfsterrein?

Dit vroeg Technisch Installatiebedrijf TIB De Boer zich af en wende zich daarvoor tot de helpdesk.


Steilrand Noordwijk als ecologische verbindingszone voor wilde bijen

Steilrand Noordwijk
Steilrand Noordwijk

Binnen de gemeente Noordwijk ligt een prachtige steilrand als uitloper van Natura 2000-gebied Coepelduynen, die in zijn verloop overgaat naar een meer verborgen steilrand in de woonwijken van Noordwijk.

Deze steilrand biedt goede mogelijkheden om te functioneren als ecologische verbindingszone voor wilde bijen tussen de Coepelduynen en Natura 2000-gebied Kennemerland-zuid. In het advies wordt ingegaan waar en welke kansen er liggen en hoe hier invulling aan te geven.


Kansen voor bestuivers in Leiden Bio Science Park

Leiden Bio Science Park
Leiden Bio Science Park

De gemeente Leiden wil de biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park bevorderen en in het bijzonder ook de bestuivers.

Het uitgebrachte advies heeft betrekking op inrichting en beheer en laat heel praktisch zien waar kansen voor bestuivers aanwezig zijn.


Bijvriendelijke natuurvriendelijke oevers

Maandagsche Watering in Noordwijk
Maandagsche Watering in Noordwijk

Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ruim 223 km aan natuurvriendelijke oevers in beheer. In hoeverre zijn dit bijvriendelijke natuurvriendelijke oevers? Waar moet je op letten, wat kun je doen en waar liggen kansen? Het uitgebrachte advies van de bijenhelpdesk geeft antwoorden op deze vragen.


ProRail spoorberm traject Alphen a/d Rijn-Leiden

Intercity op het spoor ter hoogte van Zoeterwoude. Op de voorgrond in de berm staan bloeiende wilgstruwelen.
Intercity op het spoor ter hoogte van Zoeterwoude. Op de voorgrond in de berm staan bloeiende wilgstruwelen.

Zijn er nestelgelegenheden mogelijk voor wilde bijen langs het spoor? Een trein raast met 140 km/uur over het spoor. Wat is dan de eis voor afstand van de nestelplek tot het spoor?

Deze en andere relevante vragen zijn door ProRail aan de bijenhelpdesk gesteld en worden beantwoord in het tweede verschenen advies van de bijenhelpdesk.


Klinkenbergerplas

Overzicht over de Klinkenbergerplas vanaf de oostzijde. Op de voorgrond een deel van de grote plas en rechtsboven de kleine plas.
Overzicht over de Klinkenbergerplas vanaf de oostzijde. Op de voorgrond een deel van de grote plas en rechtsboven de kleine plas.

Eerste bijenadvies voor 2017 is een feit. Gemeente Oegstgeest heeft de bijenhelpdesk gevraagd wat er mogelijk gedaan kan worden voor wilde bijen en andere bestuivers rondom de Klinkenbergerplas in de gemeente Oegstgeest. Het advies gaat in op beplantingsmengsels, het aanleggen van nestelgelegenheid en het inrichten van een bijenvriendelijke helofytenfilter.

Adviezen 2016

Advies Bijenbosje Hazerswoude

2016-1 Bijenbosje Hazerswoude.JPG

Naast de afrit van de N11 bij Hazerswoude ligt het zogeheten ‘Bijenbosje’, ingeklemd tussen de snelweg en Provincialeweg N209 en maakt deel uit van de Elfenbaan. Dit terrein bestaat uit vochtig, zeer voedselrijk rietland met brandnetels, wilgen en braam. Een deel van het Bijenbosje wil Zuid-Hollands Landschap bijvriendelijke inrichting. Het advies geeft ideeën die eerder zijn uitgewisseld en besproken weer.

Adviezen 2015

Buitenplaats Berbice Voorschoten

2015-7 Buitenplaats Berbice.JPG

Buitenplaats Berbice is een eeuwenoud landgoed in Voorschoten. Het beheer is in handen van een stichting, die het landgoed wil behouden en het terrein weer functies wil geven die passen in het cultuurhistorisch beeld. Aan de helpdesk is gevraagd welke kansen er in inrichting en het beheer van buitenplaats Berbice liggen om wilde bijen te ondersteunen.


Advies VO raamwerk boeiend bloeiend bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude

2015-6 Grote Polder.jpg

De Groene Cirkels Bijenhelpdesk is gevraagd het concept VO (Voorlopig Ontwerp) van het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude te beoordelen op de mate waarin het inrichtingsplan bijdraagt aan behoud en ontwikkeling van wilde bijenpopulaties.


Een bijenrijker Archeon

2015-5 Archeon.JPG

Openluchtmuseum Archeon in Alphen a/d Rijn kenmerkt zich o.a. door een kleinschalige opzet, met vele kleine gebouwen, heuveltjes, tuintjes struwelen en waterpartijen. Er zijn veel bloeiende planten aanwezig, evenals struiken en bomen. Als zodanig is het terrein al heel geschikt als leefgebied voor wilde bijen. Kan de biodiversiteit van wilde bijen worden verhoogd? Daarvoor wil men tot een gedegen plan komen voor inrichting en beheer.


Een bijenrijker Alphen a/d Rijn

2015-4 Alphen ad Rijn.JPG

Aan de zuidzijde van Alphen a/d Rijn ligt openluchtmuseum Archeon. Tussen dit museum en de rijksweg N11, en ten westen van N11 afslag 3, ligt een gebied met nieuwe woningen, bermen, geluidswallen en een volkstuincomplex. Hoe kan de gemeente op deze locatie de biodiversiteitswaarde voor wilde bijen en andere bestuivers verhogen?


Bijenrijker Singelpark in Leiden

2015-3 Singelpark Leiden.jpg

De gemeente Leiden werkt aan de inrichting van een ringvorm stadspark langs de singels rond de oude binnenstad. Dit biedt goede kansen om de stad groener te maken. Door welke kleine aanpassingen in inrichting en beheer kan de bijenrijkdom in het Singelpark worden gestimuleerd.


Overwegingen m.b.t. bijenkasten in het Bijenhoff

2015-2 Bijenhoff.JPG

’t Bijenhoff is een weideperceel van ruim 1 ha dat wordt begraasd door schapen, maar wat wordt omgevormd tot een bloemrijk terrein voor wilde bijen. Ook komen er bijenkasten. Zuid-Hollands Landschap wil graag advies over een beleid ten aanzien van bijenkasten in dit gebied, in verband met de voedselconcurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. 


Advies voor het Bij-vriendelijk maken Elfenbaan

2015-1 Elfenbaan .JPG

Zuid-Hollands Landschap en Rijkswaterstaat hebben de intentie om de biodiversiteitswaarde van de Elfenbaan, langs de N11 tussen Alphen a/d Rijn en Leiden, voor wilde bijen en andere bestuivers te verhogen. Doel van het advies is het aanleveren van informatie, waarmee het Zuid-Hollands Landschap een SMART (her)inrichtings- en beheerplan voor een Bij-vriendelijke Elfenbaan kan maken.

Adviezen 2014

Leiden Oostvlietpolder

2014-3 Leiden Oosvlietpolder.jpg

De Oostvlietpolder in Leiden bestaat grotendeels uit weilanden op kleigrond, onderbroken door volkstuincomplexen. Hier vindt nu omvorming plaats naar natuur en recreatie gebied, waarin plaats is voor verschillende landschapstypen en –functies. Is het beplantingsassortiment in het gebied aantrekkelijk genoeg voor wilde bijen en welke andere elementen zijn nodig om de inrichting bijvriendelijk te maken.


Bentwoud deelgebied Waddinxveen

2014-2.JPG

Welke aanpassingen in het inrichtings- en beplantingsplan van het Bentwoud, deelgebied Waddinxveen, zijn wenselijk om de bijenfauna in dit gebied te stimuleren?


Zoetermeer Westerpark

2014-1 Zoetermeer Westerpark.jpg

De bloemenrijkdom van de graslanden in Zoetermeer Westerpark laat in de zomer te wensen over. De gemeente Zoetermeer wil graag advies over wijzigingen in beheer en inrichting die ten goede komen van de zomerbijen in Zoetermeer Westerpark.