Contact

Heeft u een vraag over inrichting van uw terrein op een bijvriendelijke manier, neem dan contact op met de helpdesk via het formulier.

Andere vragen kunt u stellen aan onze experts:

Wageningen Environmental Research

Arjen de Groot (Coördinator)

Ivo Roessink (Vervangend coördinator)

Wageningen University

David Kleijn

Wageningen Plant Research

Coby van Dooremalen

Naturalis Biodiversity Center

Koos Biesmeijer

EIS Kenniscentrum Insecten

Menno Reemer

Projectpartners

De Kennisimpuls Bestuivers wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research (Alterra), Wageningen University, Wageningen Plant Research, Naturalis Biodiversity Center, en EIS Kenniscentrum Insecten, in opdracht van het ministerie van LNV.

Logo's_Combi_Bestuivers.png