Groene Cirkels - Helpdesk Bijenlandschap

Inmiddels is het algemeen bekend dat het niet goed gaat met (wilde) bijen en andere bestuivers, met als risico het (lokaal) uitsterven van soorten en het verslechteren van de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. De juiste inrichting en het beheer van groen om daarmee bijen te ondersteunen, vraagt om specifieke kennis van de bijen en het benodigde groenbeheer.

Groene Cirkels Bijenlandschap en Provincie Zuid-Holland hebben vanaf 2017 groenbeheerders van openbaar en privaat groen die zich voor bijen willen inzetten, via deze helpdesk ondersteund met een advies over bijvriendelijke inrichting en beheer.

Het aanvragen van een advies is inmiddels gesloten, maar de uitgegeven advies zijn nog in te zien.

Bekijk de adviezen

Ga naar Helpdesk Bijenlandschap - Adviezen om de adviezen te bekijken.

Hebt u vragen? Bel of mail Fabrice!

Fabrice Ottburg
Mail: Fabrice.Ottburg@wur.nl
Tel.: 06-51527364