Groene Cirkels - Helpdesk Bijenlandschap

Inmiddels is het algemeen bekend dat het niet goed gaat met (wilde) bijen en andere bestuivers, met als risico het (lokaal) uitsterven van soorten en het verslechteren van de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. De juiste inrichting en het beheer van groen om daarmee bijen te ondersteunen, vraagt om specifieke kennis van de bijen en het benodigde groenbeheer.

Groene Cirkels Bijenlandschap en Provincie Zuid-Holland willen in 2017 groenbeheerders van openbaar en privaat groen die zich voor bijen willen inzetten, via deze helpdesk ondersteunen met een advies over bijvriendelijke inrichting en beheer.

Voor wie?

Voor professionals die eigenaar of beheerder zijn van een terrein in een van de volgende gemeenten: Leiden, Leiderdorp, Alphen a/d Rijn, Zoeterwoude, Zoetermeer, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Teylingen, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse of Leidschendam-Voorburg.

Wat?

U krijgt een advies over welke maatregelen u kunt nemen voor bijen op uw terrein. Het gaat per adviesvraag om een maximum van 2 dagen maatwerkadvies door het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) en EIS Kenniscentrum Insecten.

Uw aanvraag en de werkwijze

  • U vult onderstaande gegevens in en mailt dit formulier (toevoegen als bijlage) aan Fabrice Ottburg van Wageningen Environmental Research.
  • De Helpdesk zal met u uw casus doorspreken, een veldbezoek brengen en het advies in een korte notitie opleveren.
  • Uw vraag en ons advies daarbij zullen op de pagina Helpdesk Bijenlandschap - Adviezen en op de website www.bijenlandschap.nl gepubliceerd worden om andere initiatiefnemers te informeren.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze alleen voor bovenvermeld doel. Op deze verwerking is onze privacyverklaring van toepassing.

Bekijk de adviezen

Ga naar Helpdesk Bijenlandschap - Adviezen om de adviezen te bekijken.