Online overzicht bijeninitiatieven

sliert honingbijen.jpg

Het gaat niet goed met bestuivers, maar gelukkig zijn steeds meer mensen zich daar bewust van en willen bijdragen om de bestuivers te helpen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door lokaal bloemen te planten of het maaibeheer aan te passen. Steeds meer overheden, bedrijven en ook particulieren zijn hiermee bezig. Via de Nationale Bijenstrategie, maar ook daar buiten.

In samenwerking met Nederland Zoemt hebben we, op basis van een enquête die is uitgezet door de provinciale landschappen, een overzicht gemaakt van zoveel mogelijk initiatieven die momenteel in Nederland lopen. Het resultaat is een online kaart waarop al deze initiatieven op drie schaalniveaus (landelijk, per provincie en per gemeente) staan weergegeven. Dit overzicht zal de komende jaren jaarlijks worden geüpdatet. Dit overzicht is bedoelt om nieuwe initiatiefnemers te inspireren, en maakt het mogelijk om gericht op zoek te gaan naar andere initiatieven om mee samen te werken. Maar het laat ook globaal zien op welke plekken al veel actie wordt ondernomen.

Klik hier om de webpagina met het volledige online overzicht te openen. Of klik hier voor een filterfunctie om gericht te zoeken naar initiatieven die voldoen aan bepaalde kenmerken.

Wilt u meer informatie of kent u een initiatief dat nog niet is opgenomen in het overzicht, dan kunt u contact opnemen met Marten Schoonman (Naturalis Biodiversity Center).

Initiatievenkaart