Samenwerking / Links

Nationale Bijenstrategie

De Kennisimpuls Bestuivers is nauw verbonden met de Nationale Bijenstrategie.

Groene Gewasbescherming

Bij uitvoering van Kennisimpuls Bestuivers wordt een nauwe samenwerking beoogd met zusterproject Kennisimpuls Groene Gewasbescherming. Dit project richt zich op een herontwerp van teeltsystemen zonder inzet van risicovolle gewasbeschermingsmiddelen. Deze samenwerking vertaalt zich onder meer in het (waar mogelijk en relevant) gebruik maken van elkaars faciliteiten en netwerken, een adviesrol binnen elkaars activiteiten en gericht aanvullend onderzoek naar interacties en synergie tussen maatregelen voor bestuivers en maatregelen voor vergroening van de gewasbescherming op het teeltbedrijf.

Meer informatie vind u op:
Kennisonline: https://www.wur.nl/nl/project/Groene-Gewasbescherming-1.htm
Projectwebsite: www.groenegewasbescherming.nl

Gerelateerde projecten en websites

www.bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen.

www.nederlandzoemt.nl

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

www.groenecirkels.nl

In de Groene Cirkel Bijenlandschap werken wetenschap, overheden, het bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisatie samen met boeren, imkers en burgers aan een bijenlandschap in Zuid-Holland.

Het Levend Archief

Het Levend Archief is een project dat zich focust op het verzamelen, opkweken en opslaan van zaden van inheemse plantensoorten, met als belangrijkste aspect dat het materiaal 'autochtoon' is, of anders gezegd 'van oorspronkelijk inheemse herkomst' is. Het voornaamste doel van dit project is het veilig stellen van inheemse plantensoorten, zodat wanneer bronpopulaties dreigen te verdwijnen, we genetisch identiek zaad kunnen gebruiken om de populaties te redden. Daarnaast spant het project zich voor het gebruik van inheems plantenmateriaal bij de aanleg van nieuwe bloemenranden en bloemenweides, bijvoorbeeld door initiatieven ter bevordering van bestuivers.