Praktijknetwerken

Samen leren, implementeren en verder leren

De Kennisimpuls bestuivers ondersteunt initiatiefnemers van maatregelen ter bevordering van bestuivers, door ze van de kennis te voorzien die nodig is om hun activiteiten op een efficiënte en zinvolle manier uit te voeren. Onze ervaring is dat deze kennisuitwisseling het meest effectief is wanneer lokale actoren en wetenschappers nauw samenwerken. Dit geldt zowel voor pilots met bijvriendelijke maatregelen op het landbouwbedrijf, als voor regionale netwerken waarin vele partijen elk hun eigen rol vervullen om te komen tot een ‘bijenlandschap’.

Om deze reden is in de Kennisimpuls Bestuivers een centrale rol weggelegd voor een aantal praktijknetwerken, met als motto “samen leren, implementeren en verder leren”. Praktijknetwerken zijn een waardevol platform voor uitwisseling van ervaringen tussen beleid, wetenschap en praktijk.

Agrarische praktijknetwerken

Wetenschappelijke ondersteuning van netwerken waarin agrariërs en wetenschappers samen aan de slag gaan met pilots om extra voedsel- en nestelgelegenheid aan te leggen, op een manier die praktisch uitvoerbaar is binnen de grenzen van de bedrijfsvoering. Dit betreft bijvoorbeeld aanleg van bloemranden, nesteldijken of gevarieerde hagen langs een fruit- of akkerbouwperceel.

De Kennisimpuls zorgt daarbij voor:

  • advies over selectie, vormgeving en beheer van het juiste type voedsel- en nestelgelegenheid
  • het meten van het effect op aanwezige gemeenschap van bestuivers
  • het meten van het effect op de gewasopbrengst, inclusief een kosten-baten analyse (alleen fruitteelt)

We richten ons de komende jaren op de volgende drie netwerken:

Figuur meting boomgaard.jpg

Regionale praktijknetwerken

In het hele land zetten netwerken van regionale actoren zich in om een landschap te realiseren waarin een diverse en vitale gemeenschap van bestuivers duurzaam voorkomt (een ‘bijenlandschap’). De komende jaren gaan we vier regionale netwerken in meer detail ondersteunen, waarbij we o.a. advies geven, de ontwikkeling van het sociale netwerk volgen en de resultaten van hun inspanningen meten. Zo leren we samen hoe we nog effectiever maatregelen kunnen nemen

De geselecteerde netwerken bevinden zich in de Betuwe, op de Brabantse Wal, in de gemeentes Oss en Bernheze, en in de gemeente Sint Anthonis.

Figuur regios.png