Helpdesk

Voor uw vragen over het inrichten, beheren en organiseren van landschappen voor wilde bestuivende insecten.

Wanneer u in uw regio samen met anderen werkt aan de realisatie van een landschap waarin wilde bijen en andere bestuivende insecten duurzaam kunnen voorkomen kan dat vragen oproepen over te nemen maatregelen. Hiervoor kunt u terecht bij de helpdesk “Landschapsnetwerken voor bestuivers”. Uw vraag kan gaan over het groenbeheer, over inrichting of over hoe u samen het proces efficiënt en effectief organiseert. Wageningen Research en EIS Kenniscentrum kunnen u dan ondersteunen met praktisch advies op maat.

Bijvriendelijke inrichting en beheer

Om duurzaam te overleven hebben wilde bestuivers voedselhabitat (bloemen met nectar en pollen) en nesthabitat (o.a. zonnige open grond of oude bomen) nodig. Op allerlei plekken in Nederland wordt hieraan gewerkt. Wat er precies nodig is, en hoe dat moet kan per regio verschillen en daarover kunt u vragen hebben.

Helpdesk voor landschapschapsnetwerken

  • De Helpdesk is bereikbaar via Ivo Roessink.
  • U kunt vragen stellen over praktische maatregelen voor het bijvriendelijker maken van een regio of een specifiek terrein.
  • Het advies kan bijvoorbeeld bestaan uit een veldbezoek en advies voor maatregelen of uit het inbrengen van kennis in een bijeenkomst.
  • Het gaat per adviesvraag om een maximum van 2 dagen maatwerkadvies door het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) en EIS Kenniscentrum Insecten.
  • Aanvragen kunnen gedaan worden door samenwerkende actoren (overheden, ngo’s, bedrijven en/of burgers) overal in Nederland, die zich inzetten voor wilde bestuivers in hun regio.

Eerder uitgebrachte adviezen

Een overzicht van adviezen die al zijn uitgebracht vindt u via de pagina Helpdesk Landschapsnetwerken Bestuivers - Adviezen.

Contact

Heeft u een concrete adviesvraag die nog niet is beantwoord, vul dan het intakeformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Ivo Roessink.