Projectresultaten

Bijvriendelijkheid van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

roterende banner_plaatje 3_Foto David Kleijn.png

Foto: David Kleijn

Diverse subsidie-instrumenten binnen de onderdelen Vergroening (pijler 1) en Agrarisch Natuurbeheer (ANLb; pijler 2) van het GLB bieden mogelijk kansen om de Nationale Bijenstrategie te ondersteunen. In deze notitie verkennen we per instrument de relevantie voor het bevorderen van bijen, en vatten deze relevantie vervolgens in tabelvorm samen. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijke beperkingen die in sommige gevallen deze relevantie in de praktijk verlagen.

Voedsel en nestelgelegenheid op appelteeltbedrijven

bannerfoto2_Foto Wim Dimmers.JPG

Foto: Wim Dimmers

Binnen het praktijknetwerk “Bij-vriendelijke appelteelt met economische meerwaarde”, een initiatief van de Betuwse coöperatieve Fruitmotor en Fruitpact, biedt de Kennisimpuls Bestuivers ondersteuning via o.a. advies over de beste opties voor het aanleggen en beheren van meer voedsel- en nestelgelegenheid voor bijen.

Flyers en factsheets